Kort om denna blog, politik och socialdemokrati

Jag kommer i denna blog att ge min syn på aktuella politiska händelser samt ibland fördjupa mina tankar i diverse politiska frågor. Några inledande förtydliganden är på sin plats.

”Politik” i bloggen

Politik i denna blog kommer främst att handla om det möjligas konst. När en ägnar sig åt politik måste en alltid göra realpolitiska avväganden och förhålla sig till rådande politiska verklighet, något som inte är nödvändigt när en sysslar med t.ex. politisk filosofi.

”Socialdemokrati”

När jag skriver om socialdemokratin som politisk rörelse finns två antaganden jag sällan frångår. Det första är att socialdemokratin är en politisk kraft som gör nytta i regeringställning. Detta kan tyckas självklart men det finns en tendens hos socialdemokrater att tro att regeringsmakten kommer av sig själv vilket inte är fallet. De senaste åren har visat att våra politiska motståndare är skickligare än på länge och därför kommer striden om regeringsmakten tvunget leda till att socialdemokratin måste göra politiska val rörelsen inte är bekväm med.

Det andra antagandet är att socialdemokratin på väldigt länge inte har varit, inte är och inte bör vara ett parti av en samhällsklass för en samhällsklass. Socialdemokratin är en värdebaserad politisk kraft för ett klassfritt samhälle där medbogarnas gemenskap och goda betonas.

Annonser