S-Filosof

Mina tankar om politik och socialdemokrati. Doktorand i filosofi på KTH. Har Aristoteles som idol, hade Göran Persson. Payam Moula.

Månad: maj, 2013

Var tacksam flykting!

Diskussionen om flyktingar och tacksamhet fortsatte idag genom en ledare av Paulina Neuding.(http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/hur-tacksam-ska-man-vara_8184398.svd).

Under hela våren har jag haft svårt att förstå denna diskussion eftersom jag har svårt att förstå vari oenigheten egentligen finns. Alla antar jag, eftersom Neuding själv ej förnekar det, anser att flyktingar har en mänsklig rättighet att befinna sig i Sverige. Alla anser att rasism är någonting dåligt som drabbar vissa grupp negativt.

Det som verkar ligga i bakgrunden, men som sällan skrivs ut, är en tanke om att flyktingar bör vara mer tacksamma än svenskfödda för att befinna sig i Sverige. Flyktingar kanske står mer i tacksamhetsskuld till det välfärdsamhälle de lever i. När jag ställer en direkt fråga om detta till Neuding svarar hon vagt att tacksamhet generellt är bra men att flyktingar kanske har en särskild grund för tacksamhet. Om det är detta som borgerliga debattörer tycker varför argumenterar de inte för den saken istället för att skriva texter om att människor ska ha en generell inställning att vara tacksamma för saker som är bra?

Anledningen tror jag är för att tesen om större tacksamhet är svår att argumentera för. Varför skulle en person som flytt från omänskliga hemskheter och nu befinner sig i Sverige vara mer tacksam över att vara här än människor som likt mig är födda här? Personligen känner jag att jag har mer att vara tacksam för som föddes här till att börja med. För att argumentera för att flyktingen har större tacksamhet krävs att flyktingen ska vara tacksam för att Sverige ej nekar personen dess mänskliga rättigheter. Det vore ett väldigt dåligt argument för flyktingens större tacksamhet eftersom alla i så fall har anledning att vara tacksamma varje gång de ej nekas en mänsklig rättighet.

Ni kanske förstår varför jag känner att jag missat något i debatten men om jag inte gjort så hoppas jag människor börjar skriva vad flyktingar faktiskt ska vara så tacksamma för som vi andra inte behöver vara. Alternativt sluta skriva att flyktingar ska vara så tacksamma.

Annonser

Outsiders/insiders och den svenska Socialdemokratin

Tänkte dela med mig av tankar från två föredrag jag var på som handlade om insiders/outsiders ”dilemmat”. Insiders är de människor som har en fast, trygg anställning medans outsiders är de som står utanför arbetsmarknaden, de med osäkra, korta eller annars prekära anställningar (högre tjänstemän exkluderat).

Det första föredraget jag var på menade att outsiders/insiders distinktionen innebär ett svårt dilemma för S. Sett ur ett internationellt perspektiv har socialdemokratiska partier stått inför situationen att värna om insiders, vilket har gjort att vissa S-väljare har gått till andra vänsterpartier, populistiska partier eller slutat rösta, eller värna om outsiders vilket gjort att andra S-väljare röstat på högerpartier.

Det andra föredraget tittade på just outsider/insider aspekten i svenska val. Johannes Lindvall visade med tydlighet hur stödet för röd-gröna partier, och för S, har minskat drastiskt hos insiders; i valet 2006 men ännu mer 2010. Stödet från outsiders för de rödgröna var exakt lika stort 2002 och 2010. Det som har hänt är alltså att outsiders i lika stor utsträckning röstat röd-grönt medans insiders har röstat på högern. Det var inte svårt att dra slutsatsen att S måste vinna över insiders i kommande val.

Dock kom invändningar från publiken. En åhörare tyckte att ”sånt här kalkylerande är ju vad vi har sysslat med senaste tiden och det hjälper inte, S borde fokusera på sig själva och sin ideologi”. Mitt svar på denna invändning är enkel; bara för att vi ”sysslat” med denna typ av kalkylering innebär det inte att vi gjort det framgångsrikt. Från det faktum att S har svårt med insiders är det väldigt konstigt att dra slutsatsen att vi inte ska bry oss om dom.

En annan invändning är mer komplex och intressant. En åhörare menade att S inte bör prata om plånboksfrågor och att fokus på insiders leder åt höger. Här är min känsla, som behöver beläggas, att det inte stämmer att insiders bryr sig mer om plånboksfrågor än outsiders. Snarare kan jag tänka mig tvärtom; att outsiders ekonomiska situation gör att personlig ekonomi blir viktigare för dem. Jag tror snarare att det handlar om ett socialdemokratiskt rationaliserande av väljarna. Vi vill gärna tro illa om väljarna (dom låter sig säljas av ett jobbskatteavdrag) men sanningen är nog inte den.

Jag tror att, som t.ex. VALU visar, att insiders till stor grad röstar på de politiska parti de tror klarar av att sköta ekonomin, jobben och skolan. Att vinna över insiders är fullt möjligt med en klassisk socialdemokratisk politik.

Min önskan är att socialdemokrater ska sluta kritisera försöken att vinna tillbaka de insiders som röstat höger (förutom om kritiken är att försöken måste bli mer framgångsrika) och istället försöka förstå sig på dem. Då tror jag att rädslan för att politiken måste bli mer ”höger” kommer försvinna.