Det avgörande i att avgöra den politiska mitten

Jag har precis sett klart den fyra timmar långa dokumentären ”Labour – the wilderness years” som handlar om det brittiska Labourpartiets 16 år borta från makten. Dokumentären finns på youtube och är mycket sevärd.

Jag har länge varit av åsikten att politiska partier, speciellt de som vill ha regeringsmakten, måste se varje rörelse bort från den politiska mitten som en risk. Självklart är det i vissa fall en risk befogad att ta; men det är en risk. Dokumentären gav mig dock svar på en annan fråga som jag haft väldigt svårt att hitta ett tillfredställande svar på, nämligen frågan ”vilka faktorer bestämmer vad som uppfattas som politisk mitt?”. Tidigare har jag resonerat kring faktorer som kulturella fenomen och akademiska trender. Jag tror båda pelar roll men jag inser nu även hur stor kraft regeringsinnehav har på att bestämma mitten.

En punkt där jag skiljer mig från vissa socialdemokrater är i hur S som parti ska förhålla sig till mitten. Ska vi försöka vrida mitten mot oss själva eller ska vi närma oss mitten och låta andra ta kampen om att definera mitten? Jag har varit av åsikten att partiet i opposition inte kan ta kampen om att definiera mitten, det sker på en alltför stor kostnad om partiet förlorar, istället får den bredare vänster och arbetarrörelsen ta den striden.

Efter dokumentären är jag mer övertygad om min sak. Brittiska labour och svenska moderaterna tvingades båda att närma sig den verklighet som politiska motståndare skapat efter långa regeringsinnehav. Detta är en situation som nu börjar bli bekant för S i Sverige. Debatten handlar inte längre om vad S tänker göra med jobbskatteavdragen, det handlar om hurvida S tänker acceptera ett femte eller inte. Även på en rad andra frågor från skatter till välfärdens organisering har regeringen format verkligheten på ett sådant sätt att saker S tyckte 2006, eller till å med 2010 skulle idag uppfattas som för radikalt och för vänster.

Av vad jag sett hittils verkar S ha stretegin att inte ta några risker alls, till och med för få för min smak, men jag tror dom inser att det är helt oacceptabelt att förlora ett val till. För att förstå varför, föreställ er för ett ögonblick vart den politiska mitten kommer vara om alliansen får sitta i regering till 2018. 

Annonser