S-Filosof

Mina tankar om politik och socialdemokrati. Doktorand i filosofi på KTH. Har Aristoteles som idol, hade Göran Persson. Payam Moula.

Månad: april, 2017

Ska nazister och IS ha rätt att boka torgmöten?

Med tanke på att nazister ska till almedalen har vi återigen en diskussion om yttrandefrihet och demokrati. Vissa anser att självklart ska nazister få stå på torg och sprida sina åsikter. Jag frågade Sakine om hon ansåg att även IS ska få hålla i torgmöten och hon svarade ja (hon vill även i princip ta bort lagen om hets mot folkgrupp). Hennes resonemang bygger på idén att vi har åsiktfrihet i Sverige vilket hon tolkar som att vem som helst får säga vad som helst så länge de inte uttrycker ett direkt hot, då blir det olagligt.

Alla i Sverige (förutom nazisterna) är överrens om att hot ska vara olagligt. Ändå är människor oense om nazister ska få hålla i torgmöten. Varför? Jag tror vi behöver en fördjupad diskussion om vad som egentligen är ett hot. Nordiska motståndsrörelsen anser att judar och politiker ska utrotas. Ett syfte med organisationen är att få till ett samhälle där människor som mig lagligt kan hotas, misshandlas och mördas. Anledningen till att de vistas i Almedalen är att nå detta mål, utrotning av mig.

Hur ska jag då reagera om jag går förbi nazisterna? Om jag känner mig direkt hotad, är det en obefogad känsla? Eller har jag insett vad den här organisationen går ut på och med rätta inser att jag är hotad?

För vissa tycks hot vara någonting som måste uttalas direkt, exempelvis att en nazist på torget säger ”Jag skulle vilja mörda sossen där”. Men vad händer om nazisten säger ”Om vi får igenom våra ideer så kommer jag mörda sossen där”. Är det ett hot? I den här situationen tycks det befogat att känna sig hotad. Det är som att säga till en person ”Jag vill mörda dig, jag får inte det idag men försöker ändra på det”.

Om vi anser att ovanstående påståenden är hot, hur ska vi då tolka ett torgmöte med nazister? Lås säga att de står där, ser snälla ut och delar ut glass. Samtidigt vet vi om att de gör detta för att en dag kunna utrota mig. Är deras torgmöte ett hot mot mig?

I Tyskland är nazistiska organisationer förbjudna. En rimlig tolkning är att Tyskland inte inskränker åsiktsfriheten utan istället identifierar nazistiska organisationer som ett hot mot människor. Har Tyskland fel? Den frågan tycker jag fler borde svara på.

Annonser

Har socialdemokraterna gått åt höger?

Det tycks vara en relativt etablerad bild att socialdemokraterna på senare tid har rört sig åt höger. Bilden är nog inte skadlig, tvärtom, men stämmer den?

Enligt mig, nej. Anledningen till varför vissa anser S gå åt höger verka bero på flera saker. 1) Socialdemokraterna pratar om ‘högerfrågor’ såsom brott & straff, trygghet mm 2) Regeringens förslag är högerförslag med betydligt fler poliser, hårdare straff, skärpt asylinvandring osv 3) Regeringen hjälper inte de mest utsatta grupperna såsom tiggare, papperslösa m.fl. Låt oss titta på dessa påståenden.

1) Att det skulle finnas höger- eller vänsterfrågor är tveksamt. Onekligen tenderar olika ideologier betona olika områden, men brott & straff (kriminalpolitik) som exempel har alla ideologier och partier åsikter om. På samma sätt kan det inte påstås att högern blivit vänster om de exempelvis pratar om välfärdspolitik.

2) Är förslag om fler poliser och hårdare straff ‘höger’? Inte nödvändigtvis. Till stor del beror det på varför åtgärderna görs och hur radikala de är. Idag är det helt uppenbart att fler poliser behövs för att de ska kunna utföra sin uppgift. Om regeringen inte satsade på polisen skulle den inte bli mer vänster, då skulle den vara oduglig.

3) Hur ska vi förstå att socialdemokraterna vill begränsa tiggeriet och inte stärka de papperslösas rättigheter? Är inte dessa positioner höger? Nja. Det råder en ideologisk förvirring hos många där de tror att politik som är snäll eller sympatisk är vänster medan politik som inte är det är höger. På ett sätt förstår jag varför förvirringen uppstår, jag har tidigare skrivit om det osympatiska i att vara höger. I korthet gynnar deras politik ofta starka grupper och missgynnar svagare. Därför kommer anklagelser om att vara höger när socialdemokraterna gör något som missgynnar en svag grupp.

Politik är dock mer än svag mot stark och låg mot hög. Socialdemokrati är ingen välgörenhetsrörelse. Den tar inte sin utgångspunkt i att alltid värna den svaga. Socialdemokrati är en teori om rättvisa och om hur ett rättvist samhälle formas. Att rättvisan oftare gynnar de svaga än tvärtom är ett resultat av teorin, inte teorins utgångspunkt.

Om den socialdemokratiska idén om rättvisa sammanfattas som ‘gör din plikt, kräv din rätt’ är socialdemokraternas fokus idag på att göra sin plikt. Detta är rätt i ett läge där regeringen bygger ut utbildningsplatser, inför ett kraftigt studiestartsstöd och gör komvux till en rättighet. Regeringens ambition är att alla ska ha möjlighet till att göra sig anställningsbara. Du ska som individ kunna kräva din rätt. Att samhället då kräver av människor att göra sin plikt är inte höger. Att införa fler poliser är inte höger, att skärpa straff mot kriminella gäng är inte höger och att anse att alla människor ska följa migrationsverkets beslut och att våra lagar och regler gäller lika för alla människor är inte höger. Regeringens historiskt stora satsningar på en jämlik skola är definitivt inte höger.

Statsministern summerade socialdemokratin bra nyligen och hur den är vänster. ”Alla ska med – men ingen ska åka snålskjuts”.