Är det moraliskt fel att flyga?

För något år sedan deltog jag som doktorand i en internationell forskarkonferens med ett stort antal miljöetiker. En av filosoferna höll ett föredrag med tesen att enskilda individers konsumtion i princip inte kan påverka klimatutsläppen. Överhuvudtaget. Alltså inte det vanliga argumentet att individens påverkan är extremt liten, tesen är att individen inte påverkar utsläppen överhuvudtaget.

Resonemanget lyder följande. Om du har tänkt flyga men väljer att avstå, kommer flyget att ställas in? Med absolut störst sannolikhet nej. Rimligen kan dom flesta av oss välja att inte flyga hela våra liv utan att en enda flygning ställs in. Samma resonemang går att tillämpa på att sluta köpa kött hos en stor matbutik. Kommer butiken köpa in mindre kött pga att du slutar? Förmodligen inte.

Jag kom att tänka på detta resonemang när jag idag läste Isobel Hadley-Kamptz text om att välja bort flyget. Frågan kan ställas, bör människor sluta flyga? I sin text skriver Isobel ”Att flyga mindre är den enskilda handling som var och en kan göra som påverkar allra mest.”. Om det vore sant skulle jag hävda att de flesta resor, särskilt inrikesresor, skulle vara fel. Tåg eller videokonferens skulle funka i många fall. Men, jag tror i grunden filosofen jag hänvisade till har rätt, att flyga eller inte flyga gör förutom i extremfall ingen skillnad alls.

Innebär detta fritt fram att flyga? Jag tycker det är ett tecken på god karaktär att känna en motvilja inför att flyga. Om man vet att ett kollektivt beteende, dvs att gruppen människor som flyger orsakar skada, är det sympatiskt och berömvärt att inte vilja vara en del av det kollektivet. Dock är det, enligt mig uppfattning, inte ett uselt beteende att unna sig en flygresa då och då.

Kollektiva problem har inte individuella lösningar. Därför anser jag att den moraliska skyldigheten ligger i att verka för en förändring som gör skillnad, dvs verka för att minska utsläppen från flyget. Detta kan göras på många sätt, antingen kan man få igenom en policy på sin arbetsplats om att ta tåg istället för flyg (kan göra skillnad i antalet flyg om det är en tillräckligt stor arbetsplats), man kan skriva en text som Isobel gör vilket kanske påverkar tillräckligt många och man kan stödja föreningar eller partier som verkar för att minska utsläppen från flyg.

Kollektiva problem har inte individuella lösningar. Jag klandrar inte den som flyger, men jag tycker den som avstår är berömvärd. Däremot är den som bekämpar kollektiva lösningar (flygskatt exempelvis) klandervärd och fler borde verka för att så många kollektiva lösningar som möjligt tas så snabbt som möjligt.

Annonser