Ni som är emot jämställd kvotering är del av problemet

av Payam Moula

Varför existerar orättvisor? Ett svar är för att vi tillåter det. Patriarkatet är ett exempel. Det är en orättvisa så stor att den är svår att ta in. Halva befolkningen behandlas annorlunda, sämre, och på ett sätt som ibland drabbar dem extremt illa. Patriarkatet dödar och skapar sår för livet. Ändå lever skiten kvar. Varför?

Det finns saker de flesta anser att man bör göra för att nå jämställdhet, exemplevis att prata om, belysa och bekämpa könsnormer. Män bör involveras mer. Gott så, men få tror på allvar att vi kan prata bort patriarkatet. Samtidigt finns åtgärder vi vet ger effekt för ökad jämställdhet. Exempelvis individualiserad föräldraförsäkring eller att tvinga fram ekonomisk jämställdhet på andra vis (rätt till heltid, jämställda styrelser mm). Dessa åtgärder är ett steg mot att bryta det system som är patriarkatet. Problemet är att vissa anser att dessa åtgärder är att gå för långt eller att de inskränker något annat, något viktigare.

Det är här valet står. Vad anser man vara viktigast? Att ta ett ytterligare steg mot att bryta patriarkatet genom politiska reformer och/eller lagstiftning eller är det fel eftersom att annat är viktigare? Världen är komplicerad. Jag har förståelse för att i kampen för jämställdhet kommer andra värden hamna i konflikt. Men jag är så förbannad trött på att det går så långsamt och att det anses okej att prioritera ‘frihet’, ‘äganderätt’ eller något annat över jämställdhet och kvinnors rättvisa. Ni som gör det valet, ni är en del av problemet.

 

Annonser