Vilka demokratier i ‘väst’ är kvar om 30 år?

av Payam Moula

Nyligen träffade jag Anne-Marie Lindgren, 73år, för att skriva klart vårt bokkapitel. Under samtalet sa hon något som fastnade; att dagens etablerade höger är mer kapitalistisk än konservativ. Så var det inte när hon var i min ålder, då var högern nationalistisk och stod för de gamla värdena. Men polletten som trillade ner hos mig var insikten om att högern idag är mer kapitalistisk än liberal såväl som konservativ. Dagens höger är mer kapitalistisk än ideologisk.

Som filosof har försöken att förstå svenska liberaler varit en ständig källa till huvudvärk. Flera av mina favoritfilosofer verkar i den liberala traditionen. Nussbaum, Rawls, Mill, Dworkin. Det finns liberala filosofer som förespråkar en mer jämlik ekonomisk fördelning än vad jag gör. Dessa kan man som doktorand ägna många timmar åt, för att i nästa stund mötas av något klipp där Mattias Svensson påstår ”skatt är alltid stöld” (klipp finns för den som vill googla).

Varför får ”skatt är stöld” liberaler så stort utrymme i den svenska liberalismen? Varför är de så fokuserade på staten och skattenivån? Varför diskuterar de så lite frågor om rättvisa, jämställdhet, egenmakt och lika möjligheter? Varför har jag aldrig träffat en svensk liberal som är Rawlsian? För vissa liberaler försvinner människan från politiken, värderingarna kommer sekundärt. Skatt, stat och system kommer främst. Och skatt är alltid stöld. Dagens liberalism är mer kapitalistisk än ideologisk.

Hur blev det såhär? Kapitalismen är kanske den starkaste samhällsomdanande kraft som finns. Som osynliga vågor sköljer den över samhället. Varför blir jag som socialdemokrat bjuden på mingel och middagar av näringslivet? Varför ger Timbro ut böcker av Ayn Rand istället för Ralws, den viktigaste liberala filosofen de senaste 40 åren? Därför att det ligger i kapitalets intresse att bjuda mig på middag och att ge ut Ayn Rand istället för Rawls. Timbro är ingen liberal tankesmedja. Det är en kapitalistisk tankesmedja, finansierat av vinstintresset.

I Sverige har den råa kapitalismen historiskt haft begränsat genomslag, människor har genom demokratin begränsat dess påverkan. På senare tid gör den dock stora landvinningar, ta till exempel hur den får politiska partier att gå emot såväl ideologi och väljare i frågan om vinstuttag i välfärden. Det riktigt skrämmande är dock USA, Storbritannien m.fl. Den som tittar på dessa länder ser hur den råa kapitalismen dödar den liberala demokratin. I USA är det politiska systemet söndertrasat av olika ekonomiska intressen som genom lobbyism lamslår demokratin. Fördelningen av möjligheter är så orättvis, fördelningen av resurser så extrem, det politiska systemet så korrupt att landet nu har en ideologilös man med fascistiska tendenser som president. Och när folk frågar varför Brexit sker, är inte frågan egentligen varför det inte skulle ske?

När den råa kapitalismen får fäste trängs liberal rättvisa (lika möjligheter) tillbaka. Ojämlikheten skjuter i höjden. De som gynnas är företag, kapitalägare och de som tjänar allra mest. Den stora massan får det knappt bättre, vissa får det sämre, vilket vi ser i delar av västvärlden. Om människor som befinner sig i ett system inte gynnas av systemet, när orättvisan blir så uppenbar, hur länge kan systemet då överleva?

Om demokratin ska överleva måste dessa försvarare vakna. Liberaler måste förstå varför folk vänder liberal demokrati ryggen. Idag saknas den insikten och med tanke på att avsaknaden ligger i kapitalets intresse tror jag det kommer fortsätta vara så. Jag tror att vi kommer få se demokratierna avvecklas en och en för att om 30 år säga, vad hände egentligen?

 

Annonser