Tyvärr Centerpartiet, ni driver inte feminism

av Payam Moula

Vad krävs för att en politik ska vara feministisk? Enligt mig två saker, politiken ska 1) bygga på uppfattningen att världen inte är jämställd men bör vara det 2) prioritera åtgärder som gör världen jämställd.

Frågan om feminism kopplad till yrkesroll är inte enkel. Vad är en feministisk chef? En feministisk opinionsbildare? En feministisk politiker? Rimligtvis är en feministisk yrkesutövare någon vars yrkesroll präglas genom handling av ens feministiska övertygelser. Som feministisk politiker bör din politik präglas av feminism, annars blir du en feminist som jobbar som politiker. Inte en feministisk politiker.

Det finns i politiken de som kallar sig feminister men där feminismen inte präglar politiken. D.v.s. det finns feminister som är politiker utan att vara feministiska politiker. För att en politik eller politiker ska räknas som feministisk måste rimligen kriterium 2) från ovan eller liknande till. Ta Centerpartiet som exempel. Det är att parti som slår sig för bröstet för sin feminism. De pratar gärna jämställdhet och gör fina plakat. Men bedriver de en feministisk politik? Nej, inte vad jag kan se.

I all politik finns målkonflikter. Ta föräldraförsäkringen. Studier visar att försäkringen är ett effektivt verktyg för att skapa jämställdhet i hemmet och på arbetsmarknaden. Men med alla reformer finns nackdelar. Idag har försäkringen tre ”pappamånader”, dessa vill C ta bort. De anser det värre att ”tvinga föräldrar att dela på dagarna” än att uppnå jämställdhet via individualisering. I målkonflikten mellan valfrihet (att kunna välja ojämställt uttag) och jämställdhet via individualisering väljer de valfrihet. Feministerna i L gör en annan bedömning. Tack vare dem utökades ”pappamånaderna” från två till tre.

Ett annat exempel är den nya jämställdhetsmyndigheten som startar 1 januari. C är emot. Myndigheten kommer få 80 miljoner kronor. Utredningen tillsattes av Liberalernas Maria Arnholm och hennes parti är positiv till myndigheten men har synpunkter på innehållet. Återigen tycker Centerpartiet att något annat är mer prioriterat, antigen ett principiellt motstånd eller bedömningen att 80 miljoner används bättre till annat.

Det finns fler exempel där C anser att annat är viktigare, exempel som bildar ett mönster. När jämställdhet hamnar i konflikt mot annat så vinner det andra. Den prioriteringen får förstås politiker och partier göra, men om man inte prioriterar jämställdhet är rimligtvis politiken inte feministisk.

Sanningen är att om C fick igenom sin politik är det fullt möjligt, och även sannolikt, att den ekonomiska fördelningen mellan könen i Sverige skulle bli ännu mer ojämställd. Ett parti med den prioriteringen, och som bekämpar feminister i L, kan rimligtvis inte vara feministiskt, eller?

 

 

 

Annonser