Så känner du igen en nyliberal

av Payam Moula

Att vara nyliberal har blivit opopulärt. Men vem är egentligen nyliberal och hur känner man igen dem? Här kommer de två egenskaper som enligt min erfarenhet bäst kännetecknar nyliberaler.

1. Förnekande av målkonflikter. ”Att vara liberal är att vara kluven” sägs det, men har ni tänkt på hur sällan vissa liberaler är kluvna? Tvärtom är de säkra till att deras lösningar är bra för i princip allt och alla. Ta till exempel skattesänkningar, en rimlig liberal linje är att väga fördelar mot nackdelar. Nyliberaler ser dock inga nackdelar. Inte bara ignoreras ojämlikhetens negativa konsekvenser, nyliberaler förnekar gärna att sänkt skatt ger mindre intäkter överhuvudtaget. Ett annat område är miljö & klimat. Nyliberaler argumenterar sällan att klimatåtgärder står i konflikt med annat eller handlar om prioritering. När nyliberalen tar bort klimatåtgärder gör den det ”för att de inte är effektiva” eller ”för att jag vill göra andra klimatsmarta saker”. På så sätt kan nyliberalen skära ner med miljarder utan att det får någon konsekvens alls. Målkonflikter finns ej.

2. Staten är primär, människan sekundär. När liberalen pratar om demokrati, klassresor och människor pratar nyliberalen nästan alltid om staten och skatt. Om man lyssnar tillräckligt länge på en nyliberal kan man nästan glömma att politik är något för människor av människor.

”Att vara liberal är att vara kluven sägs det”. Tacksamt vore det det om fler av dagens liberaler faktiskt visade tecken på detta.

Annonser