Vänstern behöver påminnas om Marx

Såhär har stödet sett ut för den breda parlamentariska vänstern de senaste valen (S, V och Mp).

1994: 56.6
1998: 52.9
2002: 52.8
2006: 46.1
2010: 43.6
2014: 43.6

De tre senaste valen har stödet varit under 50%. Anledningen till att det 2014 räckte med ca 44% för att bilda regering är att de liberala partierna, L och C, inte velat ge det anti-liberala och rasistiska partiet SD inflytande. M svängde i januari 2017 och ser numera på SD som regeringsunderlag och är villiga att ge dem inflytande samt låta dem avgöra hur en regering ser ut.

Vad är orsakerna till vänsterns minskande stöd? Frågan är för stor för ett blogginlägg, men jag vill här lyfta fram en aspekt. Vänstern har glömt bort Marx.

Den enskilt viktigaste lärdomen Marx gav oss var inte hur världen borde se ut, den handlar om vad som driver historien framåt och om hur människor formas. Historiematerialism. Att vänstern glömt Marx syns främst på två sätt:

1) Arbetarklassens intressen är i stor utsträckning frånvarande i migrations och integrationspolitiken. Hur påverkas lågkvalificerad inhemsk arbetskraft av en liberal arbetskraftsinvandring? Hur påverkas de av en liberal asylinvandring? Hur påverkas arbetarklassen när arbetslösheten ökar till följ av svårigheten att etablera nya svenskar utan grundskole- eller gymnasiekompetens? Hur påverkas facken? Hur påverkas villkoren på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden?

Marx lärde oss att historien drivs av grupper som slåss för sina intressen. Inget politikområde är fritt från intressekonflikter, inte heller migrations och integrationspolitik. Den breda vänstern består av flera partier och är en bred rörelse, inom den bredden måste det finnas plats för de som tydligt värnar den inhemska arbetarklassens intressen även i migrations och integrationspolitiken. Annars kommer de som förlorar på vänsterns politik lämna vänstern och slåss för sina intressen genom andra rörelser. (Tips: LO-ekonom som skriver om migrationspolitik och fördelning)

2) ”Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara, utan tvärtom deras samhälleliga vara, som bestämmer deras medvetande” skrev Marx. På det stora hela formas inte människors värderingar och åsikter genom moralfilosofisk diskussion där bäst argument vinner. ”Intresset ljuger aldrig” sa Marx. Det är ingen slump att värdeord som frihet och rättvisa betyder olika saker beroende på var i samhället människor befinner sig, på det stora hela. Det är ingen slump att stödet för SD är större bland transportarbetare och byggnadsarbetare som påverkas av utländsk arbetskraft på ett annat sätt än många andra.

Här har stora delar av vänster drivit iväg mot idealism, det gäller såväl S som andra partier och opinionsbildare. Moraliska argument har ofta fått stå före intresseargument. Vi har glömt bort den historiematerialistiska läran om att grupper drivs av intressen, inte moral.

Den breda vänstern har goda chanser att växa, särskilt med tanke på moderaternas kraftiga högersväng. Men då krävs att vänstern påminner sig själva om vad som driver historien och hur människors värderingar formas. Då krävs att vi påminner oss om Marx och historiematerialismen.

Annonser