S-Filosof

Mina tankar om politik och socialdemokrati. Doktorand i filosofi på KTH. Har Aristoteles som idol, hade Göran Persson. Payam Moula.

Månad: maj, 2018

Socialdemokraterna är inte till för mig

Jag är uppvuxen i ett hem med två akademiker i en villaförort med höginkomsttagare. Jag började studera direkt efter gymnasiet, i över 4 år nästan utan studieskulder, blev erbjuden jobb innan jag pluggat färdigt, flyttade till en bostadsrätt mina föräldrar köpte och har alltid i princip alltid legat topp 5% vad gäller inkomst för min ålder. Jag har aldrig upplevt arbetslöshet, osäkerhet på arbetsmarknaden eller bostadsmarknaden.

Enligt mig ska inte socialdemokraterna vara ett parti för mig. Syftet bör inte vara att kämpa för sådana som mig. Syftet bör vara att kämpa för vanligt folk, mot eliten. De som har allra mest ska bidra till att majoriteten får det bättre. Syftet bör inte vara att kämpa för ett fåtal det är synd om, eller ett fåtal som har mest tur, syftet bör vara att ge majoriteten en bättre vardag. Högre löner, mer semester, bättre sjukvård när du behöver, bättre skola för dina barn och en bättre äldreomsorg för dina föräldrar. Metoden är att alla ska bidra. Ingen ska åka snålskjuts på bekostnad av vanligt folk, kan man jobba ska man jobba, samtidigt som de allra rikaste ska bidra mer, inte mindre.

Insikten om mina privilegier och hur jag ser på socialdemokraternas syfte är viktigt i mitt politiska engagemang. Jag använder inte partiet som ett forum för att få utlopp för moralfilosofiska visioner. Det är enkelt för mig att bli idealistisk, det har jag råd med. Men vill man av moraliska skäl kämpa för ett fåtal eller för att Sverige ska ta emot fler flyktingar än vad vi klarar av att integrera kan man rösta V, vill man av moraliska skäl rösta för klimatet kan man rösta på MP. Men jag tycker inte socialdemokraterna ska vara ett moralfilosofiskt parti. Jag tycker socialdemokraterna ska vara ett intresseparti för vanligt folk. Socialdemokraterna ska vara det bästa partiet för den breda massan, och då måste man bedriva den bästa politiken för den breda massan. Inte för de på botten, de på toppen, för andra länders medborgare eller för klimatet. För vanligt folk.

Idag är partiet bättre på detta än för några år sedan, men vi behöver bli bättre. S behöver öka i förtroende hos vanligt folk. Jag tror för många är osäkra på om vi värnar deras intressen eller någon annans, eller något annats. S har en enorm potential, men då borde partiet lyssna mindre på privilegierade människor och deras moraliska påbud och mer på den breda massan av vanligt folk som vill få en lite bättre vardag. S behöver bli ännu bättre på att fokusera på de vi är till för.

Annonser

Migration och socialdemokrati

1889 bildades det socialdemokratiska arbetarepartiet. Ett syfte med att bilda partiet var att förbättra vardagen för Sveriges löntagare genom att ersätta det ojämlika klassamhället mot ett bättre samhälle. Detta bör enligt mig vara socialdemokraternas huvudsyfte.

Huvudsyftet styr socialdemokraterna i alla politikområden. Självklart finns även andra viktiga målsättningar som ibland hamnar i konflikt med huvudsyftet. Exempelvis i miljö & klimatpolitiken, den internationella politiken eller i ämnet för blogginlägget; migrationspolitiken.

Hösten 2015 lade Socialdemokraterna om Sveriges migrationspolitik. Den blev betydligt mindre liberal och syftade till att färre människor skulle söka asyl, färre få permanent uppehållstillstånd och färre anhöriga komma till Sverige. Varför gjorde S denna förändring?

Svaret är i grunden enkelt, att ta emot fler människor än vad man lyckas integrera riskerar att försämra för människor som bor i Sverige.

Människor är människor och människor kostar inte. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur du ser ut eller vad du har för bakgrund. Däremot kostar arbetslöshet. Det drabbar den enskilde och det drabbar samhället, kanske främst människor med låg utbildning. Bostadsbrist drabbar folk, främst resurssvaga grupper. Personalbrist i välfärden drabbar dom flesta men främst de som behöver den mest.

En invandring med lyckad integration drabbar inte någon, tvärtom. En invandring med lyckad integration gynnar ett land på flera sätt. Men en invandring så stor att samhället misslyckas med integrationen drabbar folk, främst de svaga. Häri ligger den enkla orsaken till varför socialdemokraterna har lagt om migrationspolitiken och varför omläggningen är rätt.