Migration och socialdemokrati

av Payam Moula

1889 bildades det socialdemokratiska arbetarepartiet. Ett syfte med att bilda partiet var att förbättra vardagen för Sveriges löntagare genom att ersätta det ojämlika klassamhället mot ett bättre samhälle. Detta bör enligt mig vara socialdemokraternas huvudsyfte.

Huvudsyftet styr socialdemokraterna i alla politikområden. Självklart finns även andra viktiga målsättningar som ibland hamnar i konflikt med huvudsyftet. Exempelvis i miljö & klimatpolitiken, den internationella politiken eller i ämnet för blogginlägget; migrationspolitiken.

Hösten 2015 lade Socialdemokraterna om Sveriges migrationspolitik. Den blev betydligt mindre liberal och syftade till att färre människor skulle söka asyl, färre få permanent uppehållstillstånd och färre anhöriga komma till Sverige. Varför gjorde S denna förändring?

Svaret är i grunden enkelt, att ta emot fler människor än vad man lyckas integrera riskerar att försämra för människor som bor i Sverige.

Människor är människor och människor kostar inte. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, hur du ser ut eller vad du har för bakgrund. Däremot kostar arbetslöshet. Det drabbar den enskilde och det drabbar samhället, kanske främst människor med låg utbildning. Bostadsbrist drabbar folk, främst resurssvaga grupper. Personalbrist i välfärden drabbar dom flesta men främst de som behöver den mest.

En invandring med lyckad integration drabbar inte någon, tvärtom. En invandring med lyckad integration gynnar ett land på flera sätt. Men en invandring så stor att samhället misslyckas med integrationen drabbar folk, främst de svaga. Häri ligger den enkla orsaken till varför socialdemokraterna har lagt om migrationspolitiken och varför omläggningen är rätt.

Annonser